Vildbjerg Nyt

Home/Vildbjerg Nyt

Vildbjerg Borgerforening

afholder ordinær generalforsamling onsdag den 13. marts 2019 kl. 19.00 i ”Den Gule Bygning” Dagsorden: Valg af dirigent og stemmetællere  Formandens beretning  Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet  Fastsættelse af næste års kontingent efter forslag fra bestyrelsen  Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (alle genopstiller). På valg er: Gitte Ovesen, Mogens Svendsen, Bent Olesen og Karl Johan Rasmussen Valg af revisorer Eventuelt Kaffepause     Efter pausen vil der være foredrag af kommunalpolitiker Marianne Bjørn Vi håber på et stort fremmøde. Bestyrelsen

19 februar 2019|

Fællesspisning 27 februar 2019

Kom til fællesspisning på Vildbjerg Sports og kulturcenter onsdag den 27. februar 2019 kl. 17.30 - 19.30. Menu: Flæskesteg med det hele. Pris: kr. 75,00 Børn 3-9 år: kr. 40,00 0-2 år: Gratis

22 januar 2019|