Ågården

Ågården

agaarden

Herning Kommune iværksætter og giver tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte og med det formål at bidrage til at forebygge forværring og sikre vedligeholdelse af målgruppens helbredstilstand og generelle trivsel i øvrigt.

Målgruppen for kommunens aktivitetscentre og aktivitetshuse er borgere over 60 år samt førtidspensionister , bosat i Herning Kommune.

Overordnet målsætning for aktivitetscentrene er:

  1. Socialt samvær – netværk
  2. Aktiverende og forebyggende
  3. Rummelighed – alsidighed
  4. Samspil med øvrige tilbud

Yderligere informationer om kommunens planer med centre og huse kan findes i Mål og Rammer, vedtaget af Herning kommunes social- og sundhedsudvalg og udgivet i januar 2009, samt i vedtægterne for Aktivitetscenter Ågården. Begge dele kan fås på centrets kontor eller downloades fra centrets hjemmeside.

Aktiviteterne varetages af frivillige tovholdere. På holdene hjælper og inspirerer man hinanden. Sæsonstart er 1. september.
Kontakt aktivitetskoordinator: Mette K. Lassen tlf. 96 28 56 67.

Besøg hjemmesiden