Kildebakkebakkeskolen i Vildbjerg

kildebakkeskolen

Kildebakkeskolens værdigrundlag

Tryghed

Ved det forstår vi:

 • at man føler sig respekteret og accepteret, som den person man er
 • sammenhold og fællesskabsfølelse
 • overskuelighed og genkendelighed

Sådan handler vi:

 • ved at lytte til hinanden
 • ved at se positivt på forskellighed
 • ved at drage omsorg for hinanden
 • ved at være opmærksom på sproget/sprogbrug
 • ved at have en anerkendende tilgang til hinanden

Engagement

Ved det forstår vi:

 • vi er glade for at arbejde og være her
 • vi viser interesse for det, vi laver
 • vi er tilstedeværende
 • vi møder til tiden

Sådan handler vi:

 • ved at være forberedte
 • ved at skabe opmærksomhed og nysgerrighed

Livsglæde

Ved det forstår vi:

 • at man har en følelse af, at man er noget værd
 • at være ”levende” – udstråle energi og positivitet

Sådan handler vi:

 • ved at have fokus på trivsel
 • ved at have fokus på arbejdsmiljø og læringsmiljø
 • ved at give ros og anerkendelse

Pædagogiske principper

På Kildebakkeskolen er der en tryg atmosfære. Skolen er overskuelig, alle kender hinanden og passer godt på hinanden.

Vores samarbejde mellem skole og SFO er værdifuldt for os, vi bruger hínandens konpetencer og faciliteter for at fremme børnenes læring, og vi skaber dermed en helhed og sammenhæng i børnenes hverdag.  Samarbejdet er præget af de fælles værdier: Trivsel, Læring og Engagement.

Eleverne er engagerede og motiverede, ligesom forældreopbakningen er god.
Der er fokus på høj faglighed blandt såvel elever som personale, og trivsel har en central plads på skolen. Vi prioriterer indkøb af gode og tidssvarende undervisningsmaterialer, og vi har activeboards i alle klasselokaler

Vi vægter de musisk – kreative fag, næsten alle elever vælger at deltage i frivillig musik. Vi har altid musik som en bærende del af skolekomedien, og vi laver musical for hele skolen mindst hvert 3.år.

Vi anvender læringstilsmaterialer for at tilgodese elevernes forskellighed.

Vi vægter, at børnene oplever glæden ved at bevæge sig. Vi har valgt, at eleverne skal på en daglig løbe/gå-tur i sommer halvåret, og i vinter halvåret skal de afsted 2 gange ugentligt, ligesom vi hvert år afholder Skolernes Motionsdag, Hockeydag og en Aktivitetsdag.

Smil, glæde og læring er en vigtig del af skolens hverdag.

Besøg hjemmeside