Derfor valgte vi Vildbjerg …

Home/Tilflytter/Derfor valgte vi Vildbjerg …

Søren Rytter

Afdelignslæge på regionshospitalet i Herning

Søren Rytter - derfor valgte vi Vildbjerg

Flyttede sammen med hustruen Marie Louise, der er lægesekretær på Regionshospitalet;Herning, og de fire børn i alderen 15,10, ni og seks år til Vildbjerg i 2006.

Parret, der ikke kendte noget til Vildbjerg før flytningen, boede tidligere i Selde i Salling, hvor Marie arbejde på sygehuset i Skive, mens Søren var læge på Viborg Sygehus. Da Søren Rytter fik en stilling på ortopædkirurgisk afdeling på Regionshospitalet i Herning begyndte familien at se på huse i Viborg – Herning området.
Under denne ”jagt” fandt de huset i Vildbjerg, og da de kikkede nærmere på byen fandt de en by med et godt handels- og foreningsliv, ligesom de faldt for infrastrukturen med gode tog- og busforbindelser, hvilket er vigtigt, når børnene skal have en videregående uddannelse. For Søren Rytter ligger Vildbjerg tillige centralt, da han som ortopædkirurg også arbejder på Regionshospitalet i Holstebro.

”Jeg er selv vokset op i en by af samme størrelse og følte, at i Vildbjerg ville børnene få trygge rammer, ligesom vi også kunne se, at vi her kunne få mere hus end i f. eks. Herning for de samme penge”, siger Søren Rytter.
Det primære for familien var, at børnene faldt godt til, og det gjorde de hurtigt, ligesom forældrene har fået et godt netværk blandt såvel naboer som i foreningslivet. For tre år siden genoptog Søren Rytter fodboldspillet, og han føler, han har fået sin anden ungdom i VSF, hvor han spiller på tre hold. Også to af børnene går til fodbold, ligesom en datter går til undervisning på Musikskolen, mens moderen Marie Louise træner i fitnesscentret. Svømning og håndbold har børnene også ”snuset til”. Endelig går den ældste af døtrene i Vildbjerg Ungdomsklub et par gange om måneden.

”Og selvfølgelig hjælper vi da til under Vildbjerg Cup, hvad der også har givet os et godt netværk bl.a. gennem hjælperfesterne”, siger Søren Rytter.

Samstemmende siger ægtefællerne, at de er rigtig glade for at bo i Vildbjerg, og at de stortrives i byen bl.a. også takket være de to anlæg, Vildbjerglund og Søparken, som de bruger meget.

Ægteparret ser da også frem til, at det nye storsygehus i Gødstrup bygges og tages i brug – for så agter Søren Rytter at cykle på arbejde.