Borgerforeningen

Home/Foreninger/Borgerforeningen

Vildbjerg Borgerforening

Hvad arbejder Borgerforeningen med – og for?

 • Vækst
  – for at bevare og udbygge byens faciliteter(bl.a. butikker) og aktiviteter. I den forbindelse planlægges aktiviteter for at få ansatte ved det kommende
  regionshospital i Gødstrup til at bosætte sig i Vildbjerg.
 • Daglig drift af Vildbjerg.dk
 • Tandlægegrunden forskønnet
 • Fremmet cykelsti ved skolen og Pugdalvej
 • Arrangeret byvandringer
 • Ført aktivitetskalender for byens foreninger
 • Koordinering af Vildbjergs foreningsliv

Projekter under igangværende udvikling

 • Fornyelse og udvidelse af vildbjerg.dk
 • Strategiplan for Vildbjerg (i samarbejde med øvrige foreninger)
 • Foreningernes dag
 • Digitale historiske oplevelses ruter gennem Vildbjerg
 • Strategiplan for Vildbjerg Borgerforening

Sammen Løfter Vi Mere!

Det er vigtigt for os i vores forhold til bl.a. Herning Kommune at have så stor opbakning som muligt i Vildbjerg.

Vi vil fortsætte arbejdet for, at Vildbjerg Borgerforening er en synlig og respekteret samarbejdspartner; dels indadtil i byen i forhold til alle de øvrige foreninger og dels udadtil som talerør i forhold til Herning Kommune.

Det er vigtigt for os som centerby i Herning Kommune at blive hørt og taget alvorligt i forhold til mange samarbejdsflader overfor kommunen.

Gå til Borgerforeningens sektion

Vildbjerg Borgerforening

Kontakt Info

Formand
Mogens Lindvig
Bredgade 44
7480 Vildbjerg

Email: info@vildbjerg-borgerforening.dk

Medlemsskab

100,- årligt.

Blev medlem