Vildbjerg Borgerforening Generalforsamling Onsdag den 25. august 2021

Den Gule Bygning Burgårdsvej 8, Vildbjerg

Vildbjerg Borgerforening afholder med corona-forsinkelse årets generalforsamling Onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00 i Den Gule Bygning. Dagsorden følger. Efter generalforsamlingen vil Birthe Luckmann fortælle om arbejdsopgaver og drømme for Vildbjerg i hendes job som Vildbjerg Bykoordinator.

Indvielse af Storkereden 06.03.2022

Vildbjerg Søpark

Endelig må vi samles og en ny storkesæson står for døren, mon det bliver i 2022, vi får storken til at bosætte sig i Vildbjerg? Arrangementet starter kl. 11.00, hvor reden bliver forret efter alle kunstens regler, herefter serveres der pølser og drikkevarer. Vi ses i Vildbjerg Søpark